Project

General

Profile

Požadavek #892

Hranice pro dlužníka a upozornění na placení dle tarifu

Added by Ondřej Fibich almost 7 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Vysoká
Assignee:
-
Category:
Upozorňování
Target version:
Start date:
03/02/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
40.00 h

Description

Aktuálně (1.1) je hranice stavu účtu pro zjištění, zda je člen dlužník/jeho stav kreditu je nízký určena konstantními nastavitelnými hodnotami.
Administrátor výši těchto hodnot volí dle výše běžných čl. příspěvků. Problém nastává ovšem, pokud sdružení používá více tarifů (např. pro
aktivní členy). V tomto případě konstantní hodnoty nefungují (např. člen s tarifem o poloviční výši čl. příspěvku je upozorňován na placení
minimálně o měsíc dříve než jeho kredit dosáhne kritické hodnoty).

Pro správné fungování v těchto okrajových případech je nutné hranici pro dlužníka/upozornění na placení počítat dynamicky během
aktivace upozornění z aktuálních nastavených tarifů a to včetně splácení vstupního příspěvku do sdružení. Na rozhraní aktivace upozornění
nebude mít pozměněná funkcionalita žádný vliv.

Změny v rozhraní se dotknou nastavení hranic. Namísto konstantních hodnot reprezentující zůstatky na kr. účtech by administrátor
nastavoval kolik měsíců před vyčerpáním kreditu se člen bude upozorňovat na placení a kolik měsíců před/po vyčerpání kreditu bude
brán jako dlužník.

Po implementaci zainteresovaný vývojář vloží spolu s hotovým řešením také sadu dat, které budou obsahovat základní testovací
data (členy, tarify, nastavení hranic, apod.) ověřující správnost implementace.


Related issues

Related to Podpora #891: Upozornění na konci speciálního tarifuOdmítnutý03/01/2014

Actions
#1

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Target version changed from 1.2 to 1.3

Also available in: Atom PDF