General

Profile

Michal Kliment

Issues

open closed Total
Assigned issues 30 115 145
Reported issues 67 182 249

Projects

Project Roles Registered on
FreenetIS Manažer, Vývojář, Reportér 10/29/2011
FreenetIS addresses Manažer, Vývojář, Reportér 05/13/2014
Freenetis AXO doc Manažer, Vývojář, Reportér 05/13/2014
FreenetIS DHCP Manažer, Vývojář, Reportér 03/12/2013
FreenetIS Monitoring Manažer, Vývojář, Reportér 04/06/2013
FreenetIS NAT Manažer, Vývojář, Reportér 05/13/2014
FreenetIS QoS Manažer, Vývojář, Reportér 03/04/2013
FreenetIS Redirection Manažer, Vývojář, Reportér 02/15/2013
FreenetIS SSH keys Manažer, Vývojář, Reportér 05/13/2014
Redmine Manažer, Vývojář, Reportér 10/30/2011

Activity

05/18/2021

12:31 PM FreenetIS Požadavek #1168 (Nový): Ukončení podpory PHP5
Ukončit podporu PHP5 - to není už od konce roku 2018 vůbec podporované. Michal Kliment

05/11/2021

07:49 AM FreenetIS Požadavek #1167 (Nový): Vyzařovací úhel bezdrátové antény
Evidovat u bezdrátové antény kromě typu (sektorová, směrová nebo všesměrová) její vyzařovací uhel (0-360°).
Typ an...
Michal Kliment

05/07/2021

03:09 PM FreenetIS Požadavek #1166 (Uzavřený): Zisk a směr antény
Přidat možnost evidovat zisk a směr antény u bezdrátových linek. Michal Kliment

05/03/2021

06:49 PM FreenetIS Požadavek #1155: Export konfiguračního souboru ISC KEA
Nakonec zatím implementováno pouze ve variantě bez databáze. Michal Kliment

05/02/2021

02:17 PM FreenetIS DHCP Požadavek #1165 (Nový): Ověření kontrolního součtu konfiguračního souboru
Při stažení konfiguračního skriptu vždy stáhnout i jeho kontrolní součet pro ověření správného stažení. Michal Kliment

05/01/2021

02:21 PM FreenetIS DHCP Požadavek #1164 (Uzavřený): Fallback mód při neúspěšném restartu DHCP server
Implementovat fallback mód při neúspěšném restartu DHCP server - pokud z nějakého důvodu DHCP server s novou konfigur... Michal Kliment
01:47 PM FreenetIS DHCP Chyba #1163 (Uzavřený): Rozbitý startovací skript ISC DHCP v Debian Busteru
Startovací skript ISC DHCP v Debian Busteru je rozbitý - snaží se spustit zárověň IPv6 verzi (i při její absenci), ta... Michal Kliment
01:32 PM FreenetIS DHCP Požadavek #1161 (Uzavřený): Odstranění podpory Debian Lenny
Michal Kliment
12:24 PM FreenetIS DHCP Požadavek #1161 (Uzavřený): Odstranění podpory Debian Lenny
Odstranit podporu Debian Lenny Michal Kliment
12:28 PM FreenetIS DHCP Požadavek #1162 (Uzavřený): Test validity konfiguračního souboru
Vyzkoušet validitu staženého konfiguračního souboru před spuštěním. Michal Kliment

Also available in: Atom