General

Profile

Pavel Šustr

Issues

Projects

Activity

03/02/2014

11:40 AM FreenetIS Podpora #891: Upozornění na konci speciálního tarifu
Ondřej Fibich napsal:
> To co navrhuji pro 1.2 by vyřešilo to co píšeš, jelikož by se upozornění počítali z tarifu
...
Pavel Šustr

Also available in: Atom