Project

General

Profile

Požadavek #398

Statistiky využití portů u switchů

Added by Michal Kliment about 8 years ago. Updated about 6 years ago.

Status:
Odeslaný
Priority:
Normální
Category:
Evidence sítě
Target version:
Start date:
10/12/2012
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

U seznamu portů switchu vypsat využití. Např.:

Celkem položek: 24, připojeno: 19

Dále by nebyla špatná grafická vizualizace (jako má např. Edge-Core nebo Signamax).


Files

edgecore.png (2.26 KB) edgecore.png Grafická vizualizace u Edge-Core Michal Kliment, 10/12/2012 09:38 AM
signamax.png (42 KB) signamax.png Grafická vizualizace u Signamaxu Michal Kliment, 10/12/2012 09:38 AM
#1

Updated by Ondřej Fibich about 8 years ago

  • Priority changed from Normální to Nízká
  • Target version set to 1.1
#2

Updated by Michal Kliment almost 8 years ago

  • Target version changed from 1.1 to 1.2
#3

Updated by Michal Kliment about 7 years ago

  • Assignee set to Michal Kliment
#4

Updated by Michal Kliment about 7 years ago

Real-time zjištění stavu portu skrze SNMP: OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8

#5

Updated by Michal Kliment almost 7 years ago

  • Status changed from Nový to Ve vývoji
#6

Updated by Michal Kliment almost 7 years ago

  • Priority changed from Nízká to Normální
#7

Updated by Ondřej Fibich almost 7 years ago

  • Category set to Evidence sítě
#8

Updated by Michal Kliment about 6 years ago

  • Status changed from Ve vývoji to Odeslaný

Also available in: Atom PDF