Project

General

Profile

Actions

Požadavek #1094

closed

GDPR: Smazání bývalého člena

Added by Ondřej Fibich about 6 years ago. Updated about 6 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Členi a uživatelé
Target version:
Start date:
05/18/2018
Due date:
05/26/2018
% Done:

100%

Estimated time:
8:00 h

Description

Umožnit smazat bývalého člena, který vystoupil před minimálně 5 lety. Do 5 let je stále nutné evidovat člena kvůli účetnictví.
Po smazání zůstane zachováno účetnictví (podvojné převody, bankovní transakce je nutné smazat), ale zcela zmizí reference na člena (kreditový účet bude přejmenován na: "Bývalý člen <ID>".

V kategorii menu Uživatelé navíc vznikne položka menu "Bývalý členové (5 let)" s indikátorem počtu nesmazaných členů s ukončením členstvím nejméně před 5 lety. Tím bude admin vždy informován, že by měl člena smazat a tím učinit GDPR za dost. Menu by vedlo pouze do tabulky členů s předvyplněným filtrem typ = FORMER a datem výstupu před 5 lety.

Odkaz na smazaní by se nacházel v profilu člena a to pouze pokud je splněna výše uvedená podmínka.

Actions

Also available in: Atom PDF