Project

General

Profile

Požadavek #1094

Updated by Ondřej Fibich about 6 years ago

Umožnit smazat bývalého člena, který vystoupil před minimálně 5 lety. Do 5 let je stále nutné evidovat člena kvůli účetnictví. 
 Po smazání zůstane zachováno účetnictví (převody), ale zcela zmizí reference na člena. 

 V kategorii menu Uživatelé navíc vznikne položka menu "Bývalý členové (5 let)" s indikátorem počtu nesmazaných členů s ukončením členstvím nejméně před 5 lety. Tím bude admin vždy informován, že by měl člena smazat a tím učinit GDPR za dost. Menu by vedlo pouze do tabulky členů s předvyplněným filtrem typ = FORMER a datem výstupu před 5 lety. 

 Odkaz na smazaní by se nacházel v profilu člena a to pouze pokud je splněna výše uvedená podmínka.

Back