Project

General

Profile

Požadavek #1080

Knihovna pro propojení s účetním SW

Added by Michal Kliment over 2 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
12/15/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Vymyslet a implementovat knihovnu pro propojení s účetními SW.

POHODA - viz #1079 Podpora POHODA mServer
Flexibee - viz #786 Propojení s Flexibee

No data to display

Also available in: Atom PDF