Project

General

Profile

Požadavek #1079

Podpora POHODA mServer

Added by Michal Kliment over 2 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
12/15/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Zhruba od října 2016 má Pohoda Komplet v sobě mServer.

POHODA mServer je HTTP server, který využívá HTTP prorokol pro přenos XML dat pomocí páru požadavek-odpověď.

Celá komunikace funguje tak, že klient pošle požadavek na POHODA mServer, ten požadavek zpracuje a pošle odpověď zpět.

Výměna dat mezi klientem a POHODA mServerem probíhá pomocí XML dat a je založena na stejném principu jako obecná XML komunikace programu POHODA. Dokumentace XML je zde.

No data to display

Also available in: Atom PDF