Project

General

Profile

Požadavek #89

Automatizace testování - server pro kontinuální integraci

Added by Jiří Sviták about 9 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Nízká
Category:
Testování
Target version:
Start date:
12/05/2011
Due date:
% Done:

10%

Estimated time:

Description

Pro eliminaci velkého množství regresních (opakujících se) chyb by bylo vhodné vytvořit virtuál, na kterém by běžel server s kontinuální integrací. V práci na toto používáme Jenkins. Tento software využívá hromada firem na zajištění kvality softwaru. Umožňuje to hlavně definovat a automaticky pouštět testovací sady.

Příklad:
Po každém commitu v SVN by se automaticky stáhly zdrojáky, nastavil by se automaticky apache, pustila se instalace a dále testovací sady. Momentálně základní Ondrova sada, která by se dále rozšiřovala a vylepšovala. Různé chyby by byly velmi rychle odhaleny.

Bohužel jsem teď časově velmi zaneprázdněn, ale doufám, že někdy si udělám čas a rozjedu to.

#1

Updated by Ondřej Fibich over 8 years ago

  • Status changed from Nový to Čeká se
  • Assignee set to Jiří Sviták
#2

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

  • Target version set to 1.1
#4

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

  • Assignee changed from Jiří Sviták to Ondřej Fibich
#5

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

  • Category set to Testování
  • Status changed from Čeká se to Nový
  • Priority changed from Normální to Nízká
  • % Done changed from 0 to 10

Nainstalováno a vytvořen první projekt, který stáhne z svn obsah 1.1 branche a spustí unit testy.

#6

Updated by Ondřej Fibich about 7 years ago

  • Target version changed from 1.1 to 1.2

Also available in: Atom PDF