Project

General

Profile

Požadavek #878

Přílohy u posílání e-mailů

Added by Michal Kliment over 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
Category:
Upozorňování
Target version:
Start date:
02/07/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Možnost posílat e-mail s přilohou. Freenetis posílá e-maily pomocí swiftu, který přílohy umí:

// Spojení se SMTP serverem
$swift = new Swift(...);

// Vytvoříme zprávu
$message = new Swift_Message($subject, $message, $html, '8bit', 'utf-8');

// Nachystáme si soubor
$file = new Swift_File($file);

// Vytvoříme z něj přílohu
$attachment = new Swift_Message_Attachment($file, $file_description);

// A připojíme ji ke zprávě
$message->attach($attachment);

// A celou zprávu pošleme
$swift->send($message, $to, $from);

Related issues

Related to Požadavek #925: Zasílání faktur e-mailem Ve vývoji07/21/2014Jan Dubina

Actions
#1

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

To je ta jednodušší část, je nutné ještě navrhnout efektivní strukturu pro ukládání příloh v DB.

#2

Updated by Ondřej Fibich about 6 years ago

#3

Updated by Ondřej Fibich about 6 years ago

  • Category set to Upozorňování
  • Target version set to 1.2
#4

Updated by Michal Kliment almost 6 years ago

  • Assignee set to Jan Dubina

Also available in: Atom PDF