Project

General

Profile

Požadavek #815

Dokončit implementaci intervalů a výchozích hlasů v hlasování

Added by Ondřej Fibich over 7 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Hlasování
Target version:
Start date:
10/18/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
10.00 h

Description

Nefunguje, a proto jsem části kódu s touto funkcionalitou zakomentoval v 1.1.
Zakomentovaný kód je označen: TODO: #815

#1

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Target version changed from 1.2 to 1.3

Also available in: Atom PDF