Project

General

Profile

Požadavek #1151

Mapa zařízení

Added by Filip Miškařík 8 months ago. Updated 8 months ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Category:
-
Target version:
-
Start date:
06/03/2020
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Pomocí SMap API vytvořit mapu zařízení, realizovat propojení jednotlivých zařízení mezi sebou.

#1

Updated by Ondřej Fibich 8 months ago

Ahoj, o tohle #1078 má zájem slovenská firma CKM Systems. Ideálně by to bylo spojit.

Also available in: Atom PDF