Project

General

Profile

Požadavek #1078

Geografická mapa zařízení

Added by Ondřej Fibich over 2 years ago. Updated 8 months ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Category:
Doplňkové služby
Target version:
Start date:
10/24/2017
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Jedná se o doplňkový mapový výstup systému FreenetIS, který poskytuje přehledovou mapu zařízení evidovaných v systému. Mapový výstup je samostatná část systému, která je dostupná z jiných částí systému.

Specifikace

U každého zařízení/člena je zobrazena malá mapa (miniatura) s jeho vlastní polohou (stávající stav).

Po kliknutí na miniaturu se zobrazí velká mapa vycentrovaná na zvolený bod, která bude obsahovat i ostatní body pro všechny členy/zařízení v systému, u kterých je známá jejich GPS poloha.

Po kliknutí na libovolný bod na mapě se zobrazí základní informace o bodu:
 • poštovní adresa + GPS,
 • zařízení obsažená na tomto bodě,
 • informace o členech, kteří mají poštovní adresu na tomto bodě,
 • zpětné odkazy na detailní informace pro jednotlivé položky zpět do systému.

Doplňkové (nepovinné) funkce

 • D.1 Odlišné barvy bodů dle dominantního typu zařízení v daném bodě (např. jiná barva/symbol pro AP a klientský přijímač).
 • D.2 Základní linie spojů – vzdušné čáry mezi bezdrátovými zařízeními typu AP a klient.
 • D.3 Mapová vrstva s českými a slovenskými katastrálními mapami.
 • D.4 Fullsearch vyhledávání v mapě pro rychlí zoom na bod.

Návrh

TODO

#1

Updated by Ondřej Fibich about 2 years ago

 • Target version changed from 1.1.22 to 1.1.23
#2

Updated by Ondřej Fibich over 1 year ago

 • Target version changed from 1.1.23 to 1.1.24
#3

Updated by Ondřej Fibich over 1 year ago

 • Target version changed from 1.1.24 to 1.1.25
#4

Updated by Ondřej Fibich about 1 year ago

 • Target version changed from 1.1.25 to 1.1.26
#5

Updated by Ondřej Fibich 8 months ago

 • Target version changed from 1.1.26 to 1.1.27

Also available in: Atom PDF