Project

General

Profile

Požadavek #1134

Rozšíření REST API pro vyřizování dotazů z mobilní aplikace Freenetis

Added by Jakub Juračka 10 months ago. Updated 7 months ago.

Status:
Nový
Priority:
Vysoká
Category:
API
Target version:
Start date:
11/21/2019
Due date:
% Done:

50%

Estimated time:

Description

Rozšířit aplikaci Freenetisu (hlavně REST API) pro zpracování dotazů z nově vznikající mobilní aplikace Freenetis.

#3

Updated by Jakub Juračka 10 months ago

  • % Done changed from 0 to 50

Also available in: Atom PDF