Project

General

Profile

Actions

Chyba #1113

closed

Mapa adresního bodu není zobrazena v popupu

Added by Ondřej Fibich almost 5 years ago. Updated almost 5 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Členi a uživatelé
Target version:
Start date:
03/14/2019
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:

Description

Mapa adresního bodu není zobrazena v popupu při prokliku z detailu člena.

Actions #1

Updated by Ondřej Fibich almost 5 years ago

  • Status changed from Nový to Odeslaný

Opraven popup. Vylepšen layout (roztahování mapy). Přidán layer switcher k mapě u zařízení.

Actions #2

Updated by Ondřej Fibich almost 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 80
Actions #3

Updated by Ondřej Fibich almost 5 years ago

  • Status changed from Odeslaný to Uzavřený
Actions #4

Updated by Ondřej Fibich almost 5 years ago

  • % Done changed from 80 to 100
Actions

Also available in: Atom PDF