Project

General

Profile

Chyba #1112

Nefunguje převod uživatele pod jiného člena

Added by Michal Kliment 3 months ago. Updated about 1 month ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Členi a uživatelé
Target version:
Start date:
01/16/2019
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Nefunguje převod uživatele pod jiného člena - při editaci uživatele a vybrání jiné hodnoty položky Jméno člena (organizace) zůstane uživatel přiřazen k původnímu členovi.

History

#1 Updated by Ondřej Fibich about 1 month ago

  • Category set to Členi a uživatelé
  • Target version set to 1.2.25

Also available in: Atom PDF