Project

General

Profile

Chyba #1112

Nefunguje převod uživatele pod jiného člena

Added by Michal Kliment 8 months ago. Updated 4 months ago.

Status:
Čeká se
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Členi a uživatelé
Target version:
Start date:
01/16/2019
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Nefunguje převod uživatele pod jiného člena - při editaci uživatele a vybrání jiné hodnoty položky Jméno člena (organizace) zůstane uživatel přiřazen k původnímu členovi.

History

#1

Updated by Ondřej Fibich 6 months ago

  • Category set to Členi a uživatelé
  • Target version set to 1.1.25
#2

Updated by Ondřej Fibich 4 months ago

Je vlastně OK tohle umožnit? Nezpůsobí to nějakou nekonzistenci v databázi?

#3

Updated by Ondřej Fibich 4 months ago

  • Status changed from Nový to Čeká se
#4

Updated by Ondřej Fibich 4 months ago

  • Target version changed from 1.1.25 to 1.1.26

Also available in: Atom PDF