Project

General

Profile

Chyba #1112

Nefunguje převod uživatele pod jiného člena

Added by Michal Kliment over 1 year ago. Updated 10 months ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Členi a uživatelé
Target version:
Start date:
01/16/2019
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
0.50 h

Description

Nefunguje převod uživatele pod jiného člena - při editaci uživatele a vybrání jiné hodnoty položky Jméno člena (organizace) zůstane uživatel přiřazen k původnímu členovi.

#1

Updated by Ondřej Fibich over 1 year ago

  • Category set to Členi a uživatelé
  • Target version set to 1.1.25
#2

Updated by Ondřej Fibich about 1 year ago

Je vlastně OK tohle umožnit? Nezpůsobí to nějakou nekonzistenci v databázi?

#3

Updated by Ondřej Fibich about 1 year ago

  • Status changed from Nový to Čeká se
#4

Updated by Ondřej Fibich about 1 year ago

  • Target version changed from 1.1.25 to 1.1.26
#5

Updated by Ondřej Fibich 10 months ago

Ondřej Fibich napsal:

Je vlastně OK tohle umožnit? Nezpůsobí to nějakou nekonzistenci v databázi?

Jak s tímto?

#6

Updated by Ondřej Fibich 10 months ago

  • Status changed from Čeká se to Odeslaný
  • Assignee set to Ondřej Fibich
  • % Done changed from 0 to 70
  • Estimated time set to 0.50 h
#7

Updated by Ondřej Fibich 10 months ago

  • Status changed from Odeslaný to Uzavřený
  • % Done changed from 70 to 100

Also available in: Atom PDF