Project

General

Profile

Actions

Chyba #1103

closed

FreenetIS bug report: Zobrazení podsítě s maskou /31

Added by Michal Kliment over 5 years ago. Updated almost 5 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Evidence sítě
Target version:
Start date:
07/24/2018
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:

Description

Při pokusu o zobrazení podsítě s maskou /31 (255.255.255.254) nastane chyba dělení nulou.


Files

log.html (988 Bytes) log.html Michal Kliment, 07/24/2018 02:05 PM
Actions #1

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

 • Category set to Evidence sítě
 • Target version set to 1.1.23
Actions #2

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

 • Status changed from Nový to Čeká se
 • Assignee set to Ondřej Fibich

Nepodařilo se reprodukovat: https://imgur.com/UOagYsQ (nelze mi do Redmine uploadovat!)

Prosím o instrukce, jak se k chybovému stavu dostat.

Dále abych byl schopen přidat IP adresy do subnetu /31 musel jsem provést modifikaci validátoru IP (jinak nejde přidat do /31 žádnou IP):

class valid {

// ...

  public static function ip_check_subnet($ip, $net, $mask)
  {
    $size  = (~$mask & 0xffffffff)+1;

    if (($ip & $mask) != $net)
    {
      return false; // IP address does not match the subnet/mask
    }
    else if ($size > 2 && ($ip == $net || $ip == ($net + $size - 1)))
    {
      return false; // Invalid IP address
    }

    return true;
  }

// ...
}

Změna: $size > 1 na $size > 2.

Je taková úprava správná? Jak jsi přidal adresy do /31 subnetu Ty?

Actions #3

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

 • Target version changed from 1.1.23 to 1.1.24
Actions #4

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

 • Target version changed from 1.1.24 to 1.1.25
Actions #5

Updated by Michal Kliment over 5 years ago

Chyba se projevuje pouze je-li některé z IP adres nastavena jako brána.

Actions #6

Updated by Ondřej Fibich almost 5 years ago

 • Status changed from Čeká se to Odeslaný
Actions #7

Updated by Ondřej Fibich almost 5 years ago

 • Status changed from Odeslaný to Uzavřený
 • % Done changed from 0 to 100
Actions

Also available in: Atom PDF