Project

General

Profile

Chyba #1103

FreenetIS bug report: Zobrazení podsítě s maskou /31

Added by Michal Kliment 9 months ago. Updated 3 months ago.

Status:
Čeká se
Priority:
Normální
Category:
Evidence sítě
Target version:
Start date:
07/24/2018
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Při pokusu o zobrazení podsítě s maskou /31 (255.255.255.254) nastane chyba dělení nulou.

log.html (988 Bytes) log.html Michal Kliment, 07/24/2018 02:05 PM

History

#1 Updated by Ondřej Fibich 9 months ago

 • Category set to Evidence sítě
 • Target version set to 1.1.23

#2 Updated by Ondřej Fibich 6 months ago

 • Status changed from Nový to Čeká se
 • Assignee set to Ondřej Fibich

Nepodařilo se reprodukovat: https://imgur.com/UOagYsQ (nelze mi do Redmine uploadovat!)

Prosím o instrukce, jak se k chybovému stavu dostat.

Dále abych byl schopen přidat IP adresy do subnetu /31 musel jsem provést modifikaci validátoru IP (jinak nejde přidat do /31 žádnou IP):

class valid {

// ...

  public static function ip_check_subnet($ip, $net, $mask)
  {
    $size  = (~$mask & 0xffffffff)+1;

    if (($ip & $mask) != $net)
    {
      return false; // IP address does not match the subnet/mask
    }
    else if ($size > 2 && ($ip == $net || $ip == ($net + $size - 1)))
    {
      return false; // Invalid IP address
    }

    return true;
  }

// ...
}

Změna: $size > 1 na $size > 2.

Je taková úprava správná? Jak jsi přidal adresy do /31 subnetu Ty?

#3 Updated by Ondřej Fibich 4 months ago

 • Target version changed from 1.1.23 to 1.2.24

#4 Updated by Ondřej Fibich 3 months ago

 • Target version changed from 1.2.24 to 1.2.25

#5 Updated by Michal Kliment 3 months ago

Chyba se projevuje pouze je-li některé z IP adres nastavena jako brána.

Also available in: Atom PDF