Project

General

Profile

Požadavek #104

Parametr "Zálohovat" u zařízení

Added by Pavel Kocourek about 9 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Správa sítě
Target version:
Start date:
01/29/2012
Due date:
% Done:

30%

Estimated time:

Description

Uvítal bych checkbox "Backup" u každého zařízení, který by pro jednotlivé definované typy zařízení dokázal exportovat parametrický soubor pro zálohování vybraných zařízení. Soubor si pak nacucne zálohovací server dle potřeby.
Příklad: mám skript, který načítá ze souboru jednotlivé parametry ( IP, název, login, passwd ) a zálohuje pravidelně všechna potřebná zařízení na síti. Doplňování parametrického souboru musíme dělat ručně, takže vůbec-pozdě-chybně-...správně.
Formát by byl vhodný asi hodnoty odělené středníkem, každé zařízení na novém řádku.
Exportovací interval a čas nastavit v systémových parametrech.
Možnost ručně exportovat = hned.
Možnost zobrazit seznam zařízení pro zálohování.
Každý typ zařízení se zálohuje nějak jinak => oddělené soubory pro RB, Linux, switche atd.

#1

Updated by Ondřej Fibich over 8 years ago

  • Target version set to 1.2
  • % Done changed from 0 to 30

V součastnosti to lze u zařízení mikrotik. Podpora ostatních (Linux, Ubiquity) je plánována na verzi 1.2.

#2

Updated by Ondřej Fibich about 7 years ago

  • Category set to Správa sítě
#3

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Target version changed from 1.2 to 1.3

Also available in: Atom PDF