Project

General

Profile

Actions

Požadavek #1035

closed

Odstraněná podpora rozšíření mysql v PHP 7.0

Added by Michal Kliment almost 8 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Jádro systému
Target version:
Start date:
01/12/2016
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
0:30 h

Description

V PHP 7.0 je již odstraněná podpora klasického rozšíření mysql. Je třeba připojení k databázi předělat na rozšíření mysqli nebo pdo.

Actions #1

Updated by Michal Kliment almost 8 years ago

Podle všeho stačí v config.php přepsat proměnnou $config['db_type'] z mysql na mysqli.

Actions #2

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

  • Category set to Jádro systému
  • Target version set to 1.1.18
Actions #3

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

  • Status changed from Nový to Odeslaný
  • Assignee set to Ondřej Fibich
  • Estimated time set to 0:30 h

Odstranil jsem db_type z konfigurace úplně, stejně je tam k ničemu..

Actions #4

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

  • Status changed from Odeslaný to Uzavřený
Actions #5

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

  • % Done changed from 0 to 100
Actions

Also available in: Atom PDF