Project

General

Profile

Požadavek #1033

Budoucnost přesměrování

Added by Michal Kliment over 4 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
12/21/2015
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Se stále častějším nasazováním HTTPs na nejenom na českém internetu (seznam.cz, google.com, facebook.com, apod.) a nemožnosti jeho přesměrování (přesněji řečeno nemožnosti eticky či legálně správného způsobu) bych asi zvážil vůbec budoucí použitelnost přesměrování či dokonce jeho zrušení.

Stále častěji se objevují případy, kdy se danému člověku přesměrování nezobrazí, protože se pokouší jít na facebook nebo seznam a je nutné jej složitě navigovat na některou stránku, která ještě neběží na SSL. Navíc s příchodem let's encrypt očekávám stále větší podíl webů s SSL.

No data to display

Also available in: Atom PDF