Project

General

Profile

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Author Assignee Updated
105 FreenetIS Požadavek Nový Nízká [MODUL] Evidence skladů Michal Kliment 07/21/2014 10:52 AM Actions
98 FreenetIS Požadavek Čeká se Nízká Software pro správu internacionalizace Ondřej Fibich 01/16/2014 10:17 AM Actions
97 FreenetIS Chyba Čeká se Nízká Korektura anglických textů Ondřej Fibich 01/16/2014 10:23 AM Actions
95 FreenetIS Požadavek Čeká se Nízká Automatický import výpisu z banky pomocí emailu Tomáš Dulík 09/24/2019 11:03 PM Actions
31 FreenetIS Požadavek Čeká se Nízká Podpora XMPP Michal Kliment 01/16/2014 10:58 AM Actions
12 FreenetIS Požadavek Čeká se Nízká Definice vlastních akcí Michal Kliment 01/16/2014 11:05 AM Actions
809 FreenetIS Chyba Nový Nízká Vyhledávat městské obvody u statutárních měst David Raška David Raška 09/01/2014 06:07 PM Actions
89 FreenetIS Požadavek Nový Nízká Automatizace testování - server pro kontinuální integraci Jiří Sviták Ondřej Fibich 01/08/2014 01:17 PM Actions
(151-158/158) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF