Project

General

Profile

Požadavek #977

Podpora pro jessie + DEB balíky

Added by Ondřej Fibich almost 6 years ago. Updated about 5 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Target version:
Start date:
04/13/2015
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
2.00 h

Description

Podpora pro Debian Jessie + DEB balíčky.

#1

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

  • Status changed from Nový to Uzavřený
  • % Done changed from 0 to 100

Použito v sadě změn freenetis:sourceforge|r2458.

#2

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

  • Status changed from Uzavřený to Nový
#3

Updated by Ondřej Fibich about 5 years ago

  • Status changed from Nový to Uzavřený
  • Assignee set to Ondřej Fibich

Vydáno v balíku 0.1.3.

Also available in: Atom PDF