Project

General

Profile

Chyba #955

Zprávy pouze pro přesměrování - modul přesměrování vypnut

Added by Ondřej Fibich almost 5 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Upozorňování
Target version:
Start date:
02/04/2015
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
4.00 h

Description

Systémové zprávy určené pouze pro přesměrování by se neměly zobrazit pokud je přesměrování vypnuto a nebo by mělo být umožněno editovat jejich obsah (příprava zpráv před zapnutím přesměrování - to stejné by pak ale mělo platit i pro ostatní systémové zprávy).

Jedná se především o následující výlučně přesměrovací zprávy: Kontaktní informace, Stránka po zrušení přesměrování, Neznámé zařízení, Zpráva při přerušení členství

Also available in: Atom PDF