Project

General

Profile

Požadavek #95

Automatický import výpisu z banky pomocí emailu

Added by Tomáš Dulík over 8 years ago. Updated 9 months ago.

Status:
Čeká se
Priority:
Nízká
Assignee:
-
Category:
Finance
Target version:
-
Start date:
01/20/2012
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Téměř všechny banky umí posílat výpisy emailem buď pravidelně nebo při každé změně.
Tím je možné udělat automatický importér bankovního výpisu, který se nemusí hlásit do web rozhraní banky (což je - kromě FIO - nemožné udělat kvůli autorizaci pomocí SMS atd.), ale stáhne se výpisy normálně přes POP3/IMAP protokol z nějakého email účtu. PHP má pro POP3 i IMAP podporu, takže to je uplně v pohodě.


Files

mail_parser.zip (122 KB) mail_parser.zip Jak to to máme my Michal Kolacek, 01/20/2012 09:13 AM
#1

Updated by Michal Kolacek over 8 years ago

Tomáš Dulík napsal:

Téměř všechny banky umí posílat výpisy emailem buď pravidelně nebo při každé změně.
Tím je možné udělat automatický importér bankovního výpisu, který se nemusí hlásit do web rozhraní banky (což je - kromě FIO - nemožné udělat kvůli autorizaci pomocí SMS atd.), ale stáhne se výpisy normálně přes POP3/IMAP protokol z nějakého email účtu. PHP má pro POP3 i IMAP podporu, takže to je uplně v pohodě.

#2

Updated by Ondřej Fibich almost 8 years ago

  • translation missing: en.field_tag_list set to Účetnictví
  • Priority changed from Normální to Nízká
  • Target version set to 1.1
#3

Updated by Ondřej Fibich almost 8 years ago

Musí být implementváno společně s #35.

#4

Updated by Michal Kliment over 7 years ago

  • Target version changed from 1.1 to 1.2
#5

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Category set to Finance
#6

Updated by Ondřej Fibich almost 6 years ago

  • Status changed from Nový to Čeká se
  • Target version deleted (1.2)
#7

Updated by Ondřej Fibich 9 months ago

Bylo realizováno pro Tatra Banku (#1022).

Also available in: Atom PDF