Project

General

Profile

Požadavek #945

Požadavek #13: API

Integrace frameworku pro tvorbu REST API

Added by Ondřej Fibich over 6 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Jádro systému
Target version:
Start date:
10/20/2014
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
5.00 h

Description

Integrace PHPAX-RS. Skrze API controller, ten předává veškeré požadavky dál koncovým službám. Koncová služba je samostatná. Pro snadnou orientaci budou tyto třídy v samostatné složce.

#1

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Status changed from Nový to Uzavřený
  • % Done changed from 90 to 100

Použito v sadě změn sourceforge|r2378.

Also available in: Atom PDF