Project

General

Profile

Požadavek #937

Městské obvody v adresních bodech

Added by Ondřej Fibich over 5 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Jádro systému
Target version:
-
Start date:
09/01/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
25.00 h

Description

Velké města se dělí do obvodů (např. Brno), které ovšem nelze ve FreenetISu evidovat. Úkolem tohoto požadavku je možnost vedle městských částí evidovat v adresním bodu také městský obvod.

Městský obvod je v samotné poštovní adrese poměrně nepodstatný údaj, jelikož lze odvodit z městské části, města a popřipadě také ulice (neověřeno). Výhodou evidence obvodů spočívá v možnosti shlukovat a prohledávat členy/zařízení dle obvodu.

Požadavky na návrh a implementaci

  • musí pracovat správné s modulem FreenetIS addresses
  • k návrhu musí být přiložen ER diagram

Related issues

Related to Chyba #809: Vyhledávat městské obvody u statutárních městNový10/14/2013

Actions

History

#1

Updated by Ondřej Fibich over 5 years ago

  • Related to Chyba #809: Vyhledávat městské obvody u statutárních měst added

Also available in: Atom PDF