Project

General

Profile

Požadavek #932

Seznam podsití na lince

Added by Ondřej Fibich over 6 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Odeslaný
Priority:
Normální
Category:
Evidence sítě
Target version:
Start date:
08/21/2014
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
3.00 h

Description

Z důvodů napojení na externí systémy je nutné umět zjistit podsítě na lince.
Primárně tato funkce musí by dostupná přes API, sekundárně ji lze zařadit
také do pohledu zobrazení linky ve formě tabulky všech podsítí.

Při zjišťování podsítí musí být brán ohled na specifické přídady rozhraní
zařazených do dane linky - VLANy, Virtual WLANy a bridge.


Related issues

Related to Požadavek #13: APIVe vývoji10/20/2014Ondřej Fibich

Actions
#1

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

#2

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Status changed from Nový to Odeslaný
  • % Done changed from 0 to 100

Also available in: Atom PDF