Project

General

Profile

Požadavek #923

Požadavek #101: [MODUL] Automatická fakturace, export faktur do XML

Zaúčtování faktur

Added by Jan Dubina over 6 years ago.

Status:
Ve vývoji
Priority:
Normální
Assignee:
Category:
Faktury
Target version:
Start date:
07/21/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Vytváření transferů pro faktury se zvolenou předkontací.

NÁVRH
Ukázka zaúčtování položky vydané faktury:
účet z předkontace --- cena bez DPH ---> Odběratelé (311000)
DPH (343000) ------- DPH --------> Odběratelé (311000)

Ukázka zaúčtování položky přijaté faktury:
Dodavatelé (321000) --- cena bez DPH ---> účet z předkontace
Dodavatelé (321000) -------- DPH -------> DPH (343000)

Faktura má nastavenou výchozí předkontaci, pokud ne, tak se nezaúčtuje. Položky faktury mají vlastní předkontaci, nebo přebírají výchozí.
Faktura má tedy vždy jeden DPH transfer (žádný pokud je DPH = 0) a dále jeden transfer pro každou předkontaci (opět platí pouze pokud není cena = 0). Je nutné zaúčtovat hodnotu zaokrouhlení - ta má vždy výchozí předkontaci faktury. Pokud mají všechny položky faktury vlastní předkontaci, tak má transfer s výchozí předkontací částku rovnou hodnotě zaokrouhlení a není vázán na žádnou položku - proto je třeba vytvořit vazbu na fakturu.

IMPLEMENTACE
  • transfery mají vazbu na invoice_items pomocí vazební tabulky invoice_items_transfers
  • invoice má vazbu na transfer s výchozí předkontací přes rounding_type_id

No data to display

Also available in: Atom PDF