Project

General

Profile

Požadavek #920

Ergonomie GUI

Added by Ondřej Fibich over 5 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Vysoká
Assignee:
-
Category:
Uživatelské rozhraní
Target version:
Start date:
07/20/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Tento požadavek se zaměřuje na studium ergonomie UI a na modifikace UI dle jeho výsledků. Jednotlivé zjištěné nedostatky se budou vytvářet jako podúkoly.

Also available in: Atom PDF