Project

General

Profile

Chyba #919

PSČ

Added by Ondřej Fibich about 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Vysoká
Assignee:
-
Category:
Jádro systému
Target version:
Start date:
07/20/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
10.00 h

Description

Aktuálně je vázáno PSC na město, ale PSC se může odlišovat na úrovni ulic. Je tedy nutné přetvořit strukturu adresních bodů tak, aby to reflektovala. Bude zřejmě nutné zavést novou tabulku s adresními body, která bude vázaná na adresní bod a také na ulici (pro snazší zadávání).

#1

Updated by Ondřej Fibich about 6 years ago

  • Estimated time set to 10.00 h
#2

Updated by Michal Kliment almost 6 years ago

  • Subject changed from PSC to PSČ

Jsem trochu diakritický :-)

Also available in: Atom PDF