Project

General

Profile

Požadavek #909

Nahrazení file_get_contents za CURL v Bank_Statement_File_Importer

Added by Ondřej Fibich about 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
Finance
Target version:
Start date:
05/10/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
4.00 h

Description

Při stahování výpisu z banky se v Bank_Statement_File_Importer#import používá funkce file_get_contents.
Její nevýhodou je mimo jiné nemožnost rozumě zachytávat vzniklé chyby, a proto je vhodné ji nahradit za CURL.
Problém je, že ona funkce musí být schopná fungovat jak pro import vzdálený (cesta daná URL na FIO API) tak
i lokální (CSV soubor). TO je důvod, proč jsem použil v prvopočátku file_gets_content.

#1

Updated by Ondřej Fibich almost 6 years ago

  • Tracker changed from Chyba to Požadavek
  • Target version changed from 1.1.7 to 1.2

Vyžaduje rozsáhlé testování s minimálním ziskem -> přesunuji do 1.2.

#2

Updated by Ondřej Fibich almost 6 years ago

  • Priority changed from Vysoká to Normální

Also available in: Atom PDF