Project

General

Profile

Požadavek #904

Reaktivace přesměrování při přiřazení neidentifikované platby uživateli

Added by Jovák jowakoslaf over 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Vysoká
Category:
Finance
Target version:
Start date:
04/09/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
0.50 h

Description

Nevím, jestli je to chyba, nebo by to měl být požadavek.
Pokud je nějaká platba neidentifikovatelná a ručně ji přiřadím ke členovi, proč se také nezruší přesměrování???
viz obr.:
!!


Files

Also available in: Atom PDF