Project

General

Profile

Požadavek #904

Reaktivace přesměrování při přiřazení neidentifikované platby uživateli

Added by Jovák jowakoslaf over 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Vysoká
Category:
Finance
Target version:
Start date:
04/09/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
0.50 h

Description

Nevím, jestli je to chyba, nebo by to měl být požadavek.
Pokud je nějaká platba neidentifikovatelná a ručně ji přiřadím ke členovi, proč se také nezruší přesměrování???
viz obr.:
!!


Files

#1

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Category set to Finance
  • Target version set to 1.2
  • Estimated time set to 4.00 h

Je to okrajová funkce a tedy předpokládám, že může počkat do nové verze.

#2

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Tracker changed from Chyba to Požadavek
#3

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Estimated time changed from 4.00 h to 0.50 h

Stačí zavolat metodu reactivate_messages.

#4

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Subject changed from při přiřazení neidentif. platby se nezruší přesměrování to Reaktivace přesměrování při přiřazení neidentifikované platby uživateli
#5

Updated by Michal Kliment about 6 years ago

  • Assignee set to Michal Kliment
#7

Updated by Jovák jowakoslaf over 5 years ago

Doplnění (nebo je to jiná chyba?):
I při správném přiřazení platby se samo nezruší přesměrování.
Např. při platbě v hotovosti se přesměrování zruší samo.
Suma sumárum:
v případě dobití kreditu by se mělo přesměrování samo zrušit.

Also available in: Atom PDF