Project

General

Profile

Požadavek #903

Logování JavaScriptových chyb

Added by Ondřej Fibich about 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Nízká
Assignee:
-
Category:
Vývojářské nástroje
Target version:
Start date:
04/05/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
5.00 h

Description

JavaScriptové chyby lze odchytávat pomocí window.onerror a poté AJAXem posílat do Redmine.

#1

Updated by Ondřej Fibich almost 6 years ago

  • Tracker changed from Chyba to Požadavek
#2

Updated by Ondřej Fibich almost 6 years ago

  • Priority changed from Normální to Nízká

Also available in: Atom PDF