Project

General

Profile

Požadavek #867

Zájemci o "předělání" a jiný servis

Added by Michal Kliment about 7 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
Start date:
01/24/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
40.00 h

Description

Freenetis by mohl kromě zájemců o připojení evidovat zájemce o předělání či jiný servis. Člen by si o takový servis mohl zažádat sám nebo mu jej mohl vytvořit admin.

Další možnost je propojit to nějak s modulem práce - každý servis by byl jako takový požadavek na práci - po splnění by se pracovníkovi nabídlo vygenerování práce. Pokud by zadavatelem bylo samo sdružení, šlo by pak už o jednoduchý úkolovník.

#1

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Target version changed from 1.2 to 1.3
  • Estimated time set to 40.00 h

Also available in: Atom PDF