Project

General

Profile

Podpora #843

Velká písmena v přihlašovacím jméně uživatele

Added by pkolar - over 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Start date:
01/05/2014
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Bylo by možné povolit zadání velkých písmen v přihlašovacím jméně uživatele?
Máme naimportovaná data ze starého systému a např. při uložení uživatele s přihlašovacím jménem "Galileo" FIS hlásí chybu: "Pole přihl. jméno musí obsahovat pouze znaky a-z a 0-9 a začínat písmenem.".
Nejde o to rozlišovat velká a malá písmena při registraci. Tzn. test na existenci přihlašovacího jména provádět i nadále case-insensitive. Ale pouze umožnit zadat velká a malá písmena v přihlašovacím jméně.

No data to display

Also available in: Atom PDF