Project

General

Profile

Požadavek #840

Způsob platby Placeno jinak u pracovních výkazů

Added by Michal Kliment about 7 years ago. Updated almost 7 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Hlasování
Target version:
Start date:
12/04/2013
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
1.00 h

Description

Přidat způsob platby Placeno jinak u pracovních výkazů, například pokud je pracovník placen třetí stranou.

#1

Updated by Ondřej Fibich about 7 years ago

  • Category set to Hlasování
  • Estimated time set to 1.00 h
#2

Updated by Ondřej Fibich almost 7 years ago

  • Status changed from Nový to Ve vývoji
  • Assignee changed from Michal Kliment to Ondřej Fibich
#3

Updated by Ondřej Fibich almost 7 years ago

  • Status changed from Ve vývoji to Uzavřený
  • % Done changed from 0 to 100

Použito v changesetu sourceforge|r2291.

Also available in: Atom PDF