Project

General

Profile

Požadavek #837

Historie monitoringu

Added by Michal Kliment almost 7 years ago. Updated about 6 years ago.

Status:
Čeká se
Priority:
Normální
Category:
Monitoring
Target version:
Start date:
11/25/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Uchovávat historii monitoringu - u všech zařízení, kdy fungovaly/nefungovaly, atd.

#1

Updated by David Raška about 6 years ago

  • Status changed from Nový to Uzavřený
  • % Done changed from 0 to 100

Použito v sadě změn sourceforge|r2327.

#2

Updated by David Raška about 6 years ago

  • Status changed from Uzavřený to Nový
  • % Done changed from 100 to 0

Su peň, splétl sem si číslo úkolu

#3

Updated by Ondřej Fibich about 6 years ago

  • Status changed from Nový to Čeká se

Also available in: Atom PDF