Project

General

Profile

Požadavek #816

Požadavek #796: Optimalizace

Optimalizace hlasování

Added by Ondřej Fibich about 7 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Nízká
Assignee:
-
Category:
Hlasování
Target version:
Start date:
10/18/2013
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
10.00 h

Description

V revizi r2241 jsem opravil chybné implementaci hierarchického hlasování při hlasování v seznamech prací, požadavků a prac. výkazu.
Správná implementace byla v detailech prací a požadavků (přidání/editace/smazání hlasu) a tu jsem použil.
Bohužel tato implementace není vhodná pro více objektů, což mělo za následek výkonnostní regresy.
Celkově bude správná implementace trvat delší dobu, a proto sem od ní upustil z nedostatku času a posunul jsem ji do budoucnosti, jelikož se dotýká jen pár uživatelů FN (pouze hlasujících).

#1

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

  • Target version changed from 1.2 to 1.3

Also available in: Atom PDF