Project

General

Profile

Požadavek #16

Interní dokumenty

Added by Michal Kliment over 8 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
Odeslaný
Priority:
Normální
Category:
Doplňkové služby
Target version:
Start date:
04/27/2015
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
(Total: 0.00 h)

Description

Možnost využít freenetis jako úložiště elektronických interních dokumentů.

Navíc možnost takové dokumenty generovat přímo ve freenetisu - v současnosti umí pouze export přihlášky, v budoucnu by měl umět export odhlášky, dohodu o DPP, smlouvu o zápujčce, atd.


Subtasks

Požadavek #989: Evidence naskenovaných přihlášek členaNový04/27/2015

Actions

Related issues

Related to Požadavek #14: Fotky a jiné dataOdeslaný10/31/2011Filip Miškařík

Actions
#1

Updated by Ondřej Fibich about 8 years ago

 • Target version changed from 1.0 to 1.1
#2

Updated by Ondřej Fibich almost 8 years ago

 • Estimated time set to 25.00 h
#3

Updated by Ondřej Fibich over 7 years ago

 • Estimated time changed from 25.00 h to 40.00 h

Návrh

Každý dokument by měl mít přiřazeny skupiny typů uživatelů (M:N), kteří je mohou a) shlížet b) editovat.
Dále by měla existovat možnost stromové struktury kategorií dokumentů, opět s možností stanovení práv pro a) čtení a b) editaci (=re-upload) a přidávání souborů (včetně jejich práv). Možnost přidávat kategorii bych ponechal pouze na administrátorovi (tj. staticky v gaclu).

Při změně souboru by bylo vhodné informovat vnitřní poštou lidi, kteří mají pro dané dokumenty čtecí práva (nebo jinak, což by se volilo právě při editaci editorem).
Dále by bylo dobré navázat komentáře k jednotlivým dokumentům (půl hodina práce).

Příklady případů užití

 • Běžný člen by měl dostupné třeba: dokumenty se stanovami o.s., zápisy z VH, ...
 • Ostatní by mohli sdílet nějaké interní dokumenty

Implementace

Jedná se tedy o 4 DB tabulky files(id, category_id, name, type, data, ...), file_categories(id, name, ...), files_permissions(file_id, aro_group_id), file_categories_permisions(file_category_id, aro_group_id).

 • files.data je typu LONGBLOB, muselo by se zajistit, aby se nenačítal v žádném dotazu, krom downloadu dokumentu. (mělo by nějak jít pomocí ORM). Důvod: mohlo by to způsobit obrovské výkonnostní problémy na serveru.
 • soubory mohou zabírat hodně místa, ale pokud je dost místa na disku a implementuje se to tak jak je uvedeno výše, mělo by to být OK

Možné vylepšení

 • možnost náhledu v GDocs/M$ Office Live (nevím jestli by to vůbec šlo :-))

P.S. Čekám vaše připomínky ;-)

#4

Updated by Michal Kliment over 7 years ago

Bylo by dobré, kdyby tyto dokumenty měly podporu proměnných (např. {member_id}, {balance}, apod). Při použití na určitém členovi by se samy doplnily, jinak by se místo nich doplnily prázdné čáry. Člen by si pak mohl stáhnout vlastní přihlášku, převod členství, atd. Podle mě je to nutná vlastnost.

Ještě by se u dokumentů mohl kromě těch náhledů udělat exporty do doc/HTML/PDF, takže by se zároveň vyřešilo i #407.

#5

Updated by Michal Kliment over 7 years ago

 • Target version changed from 1.1 to 1.2
#6

Updated by Michal Kliment over 6 years ago

 • Assignee set to Michal Kliment
#7

Updated by Ondřej Fibich over 6 years ago

 • Category set to Doplňkové služby
#8

Updated by Michal Kliment almost 6 years ago

 • Assignee changed from Michal Kliment to Jan Dubina
#9

Updated by Filip Miškařík 8 months ago

 • Assignee changed from Jan Dubina to Filip Miškařík

Po zkušenostech z vytížení databáze z freenetisu pro UnArtel při nahrávání souborů ve formátu LONGBLOB přímo do databáze navrhuji, aby se soubory ukládaly na server a do databáze ukládat pouze cestu k tomuto souboru.

#10

Updated by Ondřej Fibich 8 months ago

Filip Miškařík napsal:

Po zkušenostech z vytížení databáze z freenetisu pro UnArtel při nahrávání souborů ve formátu LONGBLOB přímo do databáze navrhuji, aby se soubory ukládaly na server a do databáze ukládat pouze cestu k tomuto souboru.

V čem nastal prosím problém? Raději bych měl vše v DB, je to jednodušší na správu a méně náchylné na lidské chyby.

#11

Updated by Michal Kliment 8 months ago

Ondřej Fibich napsal:

V čem nastal prosím problém? Raději bych měl vše v DB, je to jednodušší na správu a méně náchylné na lidské chyby.

Kromě výkonnostních problémů s databází (ta měla asi 3 GB) byl problém i se zálohováním - jeden zazipovaný dump DB měl kolem 2GB. Kdežto zálohování souborů lze provést i pouze inkrementálně (tj ukládat pouze změny).

#12

Updated by Ondřej Fibich 8 months ago

OK. Doporučuji ale, aby:
 • Cesty byly pouze relativní vůči root adresáři. Root by byl nastaven v config.php, defaultně např. /var/lib/freenetis/dms. Díky relativním cestám lze snadno migrovat.
 • Soubory nebyly stahovány přímo jako statické, ale bylo zohledněno dříve navržených přístupových práv.
#13

Updated by Filip Miškařík 7 months ago

 • Status changed from Nový to Odeslaný

Also available in: Atom PDF