Project

General

Profile

Actions

Požadavek #1173

open

DHCP výpůjčky

Added by Michal Kliment 3 months ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
10/15/2021
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Evidence aktuálních DHCP výpůjček v databázi. Mělo by se jednat u jednu tabulku, která by se měla průběžně promazávat. Jednotlivé záznamy by do něj zapisovaly přímo DHCP servery přes REST API.


Related issues

Related to Požadavek #1174: REST API pro zápis DHCP výpůjčekNový10/15/2021

Actions
Actions #1

Updated by Michal Kliment 3 months ago

Actions

Also available in: Atom PDF