Project

General

Profile

Actions

Požadavek #1165

open

Ověření kontrolního součtu konfiguračního souboru

Added by Michal Kliment 9 months ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Target version:
Start date:
05/02/2021
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Při stažení konfiguračního skriptu vždy stáhnout i jeho kontrolní součet pro ověření správného stažení.

No data to display

Actions

Also available in: Atom PDF