Project

General

Profile

Actions

Požadavek #1136

open

Archivace e-mailů

Added by Michal Kliment about 2 years ago. Updated about 2 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
12/07/2019
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Možnost archivovat administrátorem starší e-maily, případně udělat automatickou archivaci plánovačem.

E-maily starší než zadané datum by se uložily v nějakém lidsky čitelném formátu (například CSV nebo XLS) a záznamy v databázi by se smazaly.

V případě archivace administrátorem by vše udělalo při odeslání formuláře, kde by zadal příslušné datum a stáhl by se mu daný soubor.

V případě automatické archivace plánovačem by se v nastavení zadal interval (například 1 rok), pro který by zpětně systém například jednou denně udělal zálohu do souboru. Tento soubor by pak byl ke stažení v systému (ideálně skrze #16).

Actions #1

Updated by Ondřej Fibich about 2 years ago

Chce to nejdříve provést partitioning tabulky (tak jak je udělaný u provozu) s granularitou na dny. Klidně nejdříve ručně v DB a pak až by se to doplnilo do FreenetISu.

Bez paritioningu vůbec nebude možné optimálně e-maily mazat! Smazání bude trvat extrémně dlouho, jelikož jsou záznamy různě rozházené na disku. Partitioning zajistí, že se odstraňuje jen jeden soubor s denním záznamem.

Navíc díky partitioningu je možné, že výkonnostně už bude celá tabulka email_queues v pohodě. Query by se měli zrychlit a backup lze udělat jinak - vynechat tabulku z dumpu a zálohovat jen z /var/lib partition soubory s daty.

Actions

Also available in: Atom PDF