Project

General

Profile

Požadavek #1130

oddělení práv přepínání podsítí

Added by slezi2 - 9 months ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
10/31/2019
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Současné nastavení Freenetisu neumožňuje oddělené nastavení práv při přepínání podsítí.
Pokud je nastaveno,aby si člen mohl sám přepínat podsítě,je mu zároveň umožněno i editovat počet podsítí.
U nás dočasně vyřešeno:

/usr/share/freenetis/application/controllers/allowed_subnets_counts.php

řádek

// access control
if(!$this->acl_check_edit('Allowed_subnets_Controller','allowed_subnet',$member_id))
Controller::error(ACCESS);
na

if(!$this->acl_check_new('Allowed_subnets_Controller','allowed_subnet',$member_id))
Controller::error(ACCESS);

No data to display

Also available in: Atom PDF