Project

General

Profile

Požadavek #1126

Export členů přes API

Added by Jakub Juračka 3 months ago. Updated 3 months ago.

Status:
Odeslaný
Priority:
Normální
Category:
API
Target version:
-
Start date:
10/18/2019
Due date:
% Done:

90%

Estimated time:

Description

Podpora exportu informací o členech přes API za účelem synchronizace s jinými aplikacemi.

History

#1

Updated by Jakub Juračka 3 months ago

  • % Done changed from 0 to 90
#2

Updated by Jakub Juračka 3 months ago

  • Status changed from Nový to Odeslaný

Also available in: Atom PDF