Project

General

Profile

Actions

Požadavek #1115

open

Podpora Dockeru

Added by Michal Kliment over 2 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
04/18/2019
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Přidat do repozitáře soubory pro generování Docker obrazu.

Ideálně zřejmě přidat do kořenu adresář docker obsahující soubory Dockerfile, docker-entrypoint.sh, apod.

No data to display

Actions

Also available in: Atom PDF