Project

General

Profile

Chyba #1108

Nefunguje scheduler na PHP 5.5 >=

Added by Michal Kliment 4 months ago. Updated 3 months ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Urgentní
Category:
Jádro systému
Target version:
Start date:
01/04/2019
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:

Description

Chyba v scheduleru, která způsobuje jeho nefunkčnost.

Způsobena striktním vyhodnocení E_DEPRECATED.

log.html (7.01 KB) log.html Michal Kliment, 01/04/2019 11:20 AM

Associated revisions

Revision acdafb9b (diff)
Added by Ondřej Fibich 3 months ago

Refs #1108: Fixes scheduler failure due to deprecated function in e-mail sending on PHP 5.5 >=

History

#1 Updated by Michal Kliment 4 months ago

Řešením je nahradit následující kód od řádku 421 souboru system/vendor/swift/Swift/Message/Headers.php:

if (false !== $p = strpos($encoded_value[$key], $this->LE))
{
  $cb = 'str_replace("' . $this->LE . '", "", "<$1>");';
  $encoded_value[$key] = preg_replace("/<([^>]+)>/e", $cb, $encoded_value[$key]);
}

Na tento kód:

if (false !== $p = strpos($encoded_value[$key], $this->LE))
{
  $encoded_value[$key] = preg_replace_callback("/<([^>]+)>/", function ($matches) {
    return str_replace("' . $this->LE . '", "", "<$1>");
  }, $encoded_value[$key]);
}

#2 Updated by Ondřej Fibich 3 months ago

 • Category set to Jádro systému
 • Assignee set to Ondřej Fibich
 • Target version set to 1.2.24

#3 Updated by Ondřej Fibich 3 months ago

 • Subject changed from FreenetIS bug report: Nefunguje scheduler to Nefunguje scheduler na PHP 5.5 >=
 • Description updated (diff)

#4 Updated by Ondřej Fibich 3 months ago

Fix vyžaduje anonymní funkce (PHP 5.3 >=). Je proto nutné zrušit podporu zastaralé distribuce Lenny (#1109).

#5 Updated by Ondřej Fibich 3 months ago

 • Status changed from Nový to Uzavřený
 • % Done changed from 0 to 100

#6 Updated by Ondřej Fibich 3 months ago

 • Priority changed from Normální to Urgentní

Also available in: Atom PDF