Project

General

Profile

Požadavek #1100

Automatické přerušení členství při nulovém nebo záporném stavu kreditu

Added by Michal Kliment about 2 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
06/16/2018
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Automaticky aktivovat přerušení členství při nulovém nebo záporném stavu kreditu člena. V tomto případě by se pak používalo upozorňování o Přesměrování členství místo upozorňování Dlužník (to by se nepoužívalo vůbec).

No data to display

Also available in: Atom PDF