Project

General

Profile

Požadavek #1098

Telefonní skupiny

Added by Michal Kliment about 2 years ago.

Status:
Nový
Priority:
Normální
Assignee:
-
Category:
-
Target version:
-
Start date:
06/12/2018
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

Možnost shlukovat uživatele telefonních faktur do skupin.

Každá skupina bude přiřazená určitému členovi, kterému se bude útrata strhávat z kreditu (nebo fakturovat v modulu generátorů faktur).

No data to display

Also available in: Atom PDF