Project

General

Profile

Actions

Požadavek #1093

closed

Evidence přihlášky při zadání člena

Added by Ondřej Fibich about 6 years ago. Updated almost 6 years ago.

Status:
Uzavřený
Priority:
Normální
Category:
Členi a uživatelé
Target version:
Start date:
05/09/2018
Due date:
% Done:

100%

Estimated time:
1:00 h

Description

Umožnit vyplnit pole "přihláška" během přidání člena.

Actions #1

Updated by Ondřej Fibich about 6 years ago

  • Subject changed from Evidence přihlášky pro zadání člena to Evidence přihlášky při zadání člena
  • Status changed from Nový to Odeslaný
  • % Done changed from 0 to 80
Actions #2

Updated by Ondřej Fibich almost 6 years ago

  • Status changed from Odeslaný to Uzavřený
  • % Done changed from 80 to 100
Actions

Also available in: Atom PDF